Reklam Müzikleri

Home » Reklam » Reklam Müzikleri

Reklam müzikleri…Reklamlarda müzikler nasıl kullanılıyor? Müzik reklam izleyicisini nasıl etkiler? Müziğin reklam başarısındaki sırrı nedir? sorularının cevaplarını  bu makalemizde bulabilirsiniz..

reklam müzikleri

Bir reklamdan hatırladığınız bir müzikle, bir reklamın müziğinden hatırladığınız marka arasında ince bir çizgi vardır. İnsanlar yaşadıkları süre boyunca pek çok reklam müziği işitir. Bazı reklamlardaki müziklerin uzun süre hafızada tutarken, bazıları da kısa bir süre sonra unutulur. Reklam müziği ve senaryosu ile bütünleşen reklamlar her daim hafızalarda yer ederek hatırlanacaktır.

Reklamlardaki melodi ve müziklerin kullanımı, geçmişten bugüne giderek artan bir önem kazanmıştır. Batı ülkelerinde reklam müziği kullanımının başlaması 19. yüzyıl sonlarında olduğu biliniyor. 1941 yılında “Pepsi-Cola Hits the Spot” network radyolarda çalınan ilk reklam müziği olmuştur.

Türk reklamcılık tarihinde reklamlarda müziğin kullanılması ise 1980’li yılların sonunda gelişme göstermiştir. Örneğin;“Akşama babacığım unutma Ülker getir”, “Bisküvi denince akla hemen onun adı gelir, Eti, Eti, Eti”, “Billur Tuz, akar, akar, akar”, Aygaz’ın melodisi, Garanti Bankası sucu çocuk ve 12 dev adam reklam müzikleri, markaları bugüne taşıyan önemli örneklerdir

Reklamlarda müzik kullanılırken ve genellikle müziğin daha kalıcı olması üzerinde durulur. Oluşturulan melodik tekerlemeler, ahenkli sözcük ve cingıllar çoğu zaman dikkat çekmek ve akılda kalmak amacı taşımaktadır.

Beyin, melodik tekerlemeler, ahenkli sözcükler gibi müzikleri algılayarak, zamanla marka ile birleştirir ve bu verilerin hatırlanma oranı daha yüksektir. Reklam müziği bir nevi marka temsilcisi olarak karşımıza çıkar. Marka temsilcisi yani müzik, markayı en iyi şekilde temsil ederse marka hakkındaki algımız o derece iyi olacaktır.

Reklamlarda; markanın kişiliği, hedef kitle ve reklam mesajı dikkate alınarak kullanılacak müziğin kısa ve uzun vadede markaya büyük ölçüde olumlu etkileri olacaktır. Hedef kitlenin sosyal statüsü, kişiliği ve kullandıkları ürünler ile müzik tercihleri arasında benzerlikler bulunmaktadır. Özellikle 1-2 yaşındaki çocukların reklam müziğini duyar duymaz televizyona yöneldiği, reklam kuşağı bitene kadarda başka şeylerle meşgul olmadıkları gözlemlenmiştir.

Reklam müziği,  satışı artırma ve markaya dair olumlu bir imaj oluşturma amacını taşıyor. Reklamlardaki kullanılan müzikler, farkındalık oluşturmada ve ilgi çekmede çok başarılıdır. Reklam müziğinin faydaları ise şöyledir;

İzleyicinin duygularını harekete geçirir.

Görseller ve geçişler arasında süreklilik sağlar

Reklamın başlangıcını ve bitişini ifade eder

Görselleri, reklamın konusunu destekler ve açıklar

Markayı çağrıştırır

Mesajı melodilerle vererek ilgiyi mesaja çeker

Zamana ve mekana dair ipuçları verir

Yaşam biçimini ile hedef kitleyi tanımlar

Reklamda sunulan ürünün alınmasını teşvik eder

Ritimler veya tekrarlar ile mesajın öğrenilmesini, hatırlanması ile ağızdan ağıza yayılmasını sağlar

Posted on
× WhatsApp