Bant Reklam Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Home » blog » Bant Reklam Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bant Reklam Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Televizyon dünyası; günümüzde hala markalar tarafından en çok tercih edilen statüsünü korumaktadır. Bin kişi başına erişim maliyetinin düşük olmasından, Türkiye’ de yüksek oranda TV izleme sürecini göz önüne aldığımızda medya planlama ajanslarında ki medya planı stratejilerinin temel kaynağının TV olduğu görülmektedir.

Kuşak Reklam ve Bant Reklam

Bant reklam ile kuşak reklam TV reklamlarının artısını oluşturan iki reklam örneğidir. Reklamverenler kampanyalarında çoğu zaman kuşak reklamlarını tercih ederken aynı zamanda bant reklamlarını ya da ikisini aynı anda kullandığı görülmektedir. İkisi arasında çok farklılıklar olsa da kuşak reklamı bant reklama göre daha yaygın kullanılmaktadır.

Ekranın %20’si

Bant reklamlar ekranın neredeyse %20 dilimini kaplamak zorundayken, kuşak reklamlar ekranın tamamını kaplayarak size özgürce kullanabileceğiniz alan yaratmış olmakla birlikte satın alınan değerli saniyelerdir. Bu sayede hedef kitle ekranın tamamını kaplayan reklamınızı görüyor demektir. Bant reklamda ise ekranın %80’ni programa ayrılmıştır ve izleyenlerin reklama dikkatini verme oranı çok azdır.

Sesi Olmayan Reklam

TV reklamlarının güçlü olmalarını sağlayan unsurlardan biri hem görsel hem işitsel açıdan hitap etmesidir. Bant reklamlarında maalesef görselliğinin %80’ini zaten kaybetmişken, işitselliğini de tamamen kaybetmektedir. Bu, bant reklamın diğer olumsuz taraflarından biridir.

Bant Reklamlar Kuşak Reklamlara Göre Daha Çok İzlenmekte !

Bant reklamlar kuşak reklamlardan daha çok izleniyor çünkü bant reklamlar insanların izlediği TV programları sırasında çıkarken, kuşak reklamlar insanların reklamlar başladı diye kanalı değiştirmeleriyle ortaya çıkıyor. Bant reklamlar gerçekten daha fazla mı izleniyor? Program da bant reklam çıktığı sırada, bant reklam izlenmiş sayılıyor ve ona göre maliyetleniyor.

Maliyet Bakımından

Tam zamanlı kanallarda bant ve kuşak reklamlarının fiyatı aynı formül ile hesaplanmaktadır; Reyting x Saniye x Cpp.
Bant reklam bazen fiyat bakımından avantaj sağlasa da birkaç cpp ile sınırlı kalmakta. Cpp neredeyse aynı olduğu için maliyet saniye ile doğru orantılı olarak hesaplanıyor. Bu durumda ödenen maliyet reyting’e göre değişiyor demektir. Bu da daha fazla reyting alan bant reklamın, daha fazla izleniyor olmasının bir avantaj sağlamadığı ve maliyetin izlenme oranına göre ödendiğini göstermektedir.

Rahatsız Ediciliği

Tüm bu konuların yanında her reklam kendi içinde rahatsızlık verecek özellikte olsa da bant reklamların programın içinde çıkması, kuşak reklamlara göre daha fazla rahatsız edici etkisi mevcuttur. Sadece TV’ler de değil Youtube kanallarını da içine alan bu durum, izleyici kitlesine rahatsızlık vermekte ve izleme oranını olumsuz etkilemektedir.

Örnek Bant Reklamları;

Örnek Kuşak Reklamları;

Bant Reklam Oranları
Untitled-2

Posted on
× WhatsApp