Reklam Sözlüğü

Home » Reklam » Reklam Sözlüğü
reklam sözlüğü
reklam sözlüğü

 

Adhesion:Programın hedef kitle izleyicisinin oranı veya tüm izleyici oranı da denilmektedir.Hedef kitle izleyicisinin toplamının içindeki oranı.

Advertorial Reklam / Tanıtıcı reklam:Ürün yada hizmetin,görüntü ve müzik eşliğinde canlı veya bant yayınlarda yayınlanmasıdır. Ekranda advertorial reklam ibaresi yer alır.İzleyiciye ürün-hizmet ile alakalı ayrıntılı bilgi verilen reklam türüdür.

Average Minute Rating: Her dakika başına denk gelen izleyici oranını ifade eder

Banner:Farklı boyutlarda görseller hazırlanarak internet sitelerin görünür alanlarına yerleştirilir.Hedef kitlenin tıklayarak ,farklı bir sayfaya yönlendirilmesi sağlanır.

Bant reklam:Program yayınlandığı zaman ekranın alt tarafında çıkan reklam türüdür.8 saniye boyunca program esnasında yer aldığı için görünürlük oranı çok yüksektir

Beta Index: Programın izleyici karının,programın yayınlandığı zaman dilimi ile , tüm gün boyunca  TV izleyicisinden aldığı pay oranının karşılaştırılmasıdır

Cost Efficiency:Bir medya planında erişim ve frekans hedeflerini dengeleyerek en uygun fiyat ile etkili seçim yapmaktır

Coverage:Bir programın birkaç bölümünün, birkaç ayrı programı veya ayrı zaman diliminde izleyen farklı kişiler eklenerek,programın toplam kaç kişiye ulaştığını gösteren erişim değeridir.

CPP (Cost Per Rating point):Bir saniyede kazanılan rating için ödenen maliyettir.Saniye başına düşen reklam maliyeti de denebilir

Day After Recall:Yayınlanan reklamın ertesi gün ki hatırlanma oranını ifade eder.  15-24 saat sonra yapılan testte çıkan hatırlanma oranıdır.

Emission Share: Televizyon kanalının programa ayırdığı zaman yatırımını gösterir.Toplam zamandan programa ayrılan zaman payıdır.

Exclusive Reach: Bir kanalı en az bir dakika izlemiş ve başka hiçbir kanalı izlememiş olan izleyici sayısıdır

Jenerik:Televizyon programında veya filmde, yapımın başında ve sonunda emeği geçenlerin bilgilerini içeren kısımdır.

Jingle: Reklamlarda bir ürün veya hizmetin tanıtılmasında akılda kalması sağlanan müzik eseridir.

OTS (Opportunity To See) :Reklam spotunu hedef kitledeki bir kişinin ortalama görme sayısıdır

Share: Bir televizyon  kanalının, belirli bir zaman dilimi içerisinde, toplam izlenmeden aldığı paydır

SOS (Share of Spending):Ürün için yapılacak harcamanın, toplam sektör harcaması içindeki payıdır

SOV (Share of Voice) :Bir markanın aldığı GRP (erişimin) pazardaki toplam erişimin içindeki payıdır

Teaser:Ürün veya hizmete dair  bilgi  vermeyerek, merak uyandırması amaçlanan  çok kısa reklam türüdür

Total Rating:Tüm tv kanalları için ortalama dakika başına düşen izleyici oranı.Dakika başına düşen ortalama toplam izleme

Voice Over:Dış seslendirme.Reklamda görünmeyen kişidir.

 

 

Posted on
× WhatsApp