Televizyon Reklamlarının Satın Alma Üzerine Etkisi

Home » blog » Televizyon Reklamlarının Satın Alma Üzerine Etkisi

 

Reklamın asıl amacı firmayı insanlara tanıtmak ve bu tanıtımın sonucunda kısa ya da uzun vadede kar etmelerini sağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında reklam veren için reklam bir pazarlama yöntemidir. Bu pazarlama yönteminin başarılı olması için de potansiyel müşteri konumundaki izleyicileri markasına inandırmalı ve satın alma davranışını gerçekleştirmelerini sağlamalıdır.

Reklamlar Vasıtası İle Satın Alma Nasıl Tetiklenir?

Yapılan araştırmalar sonucunda bireysel, psikolojik ve sosyal faktörlerin bireylerin satın alma davranışları üzerine etkisi olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra edindikleri bilgilerin de satın alma üzerine etkili faktörlerden birisi olduğu görülmektedir. Bu bilgi edinme süreci ürünü kullanan ya da hizmetten faydalanan kişilerin görüşlerinden oluştuğu gibi reklamlardan edinilen bilgi ile de şekillenebilmektedir.

Bir ikna yöntemi olan reklamlar bireyleri satın alma davranışına yönlendirmelidir. Televizyon reklamları görsel ve işitsel öğeleri bir arada kullanarak ürünün imajını yüceltmekte ve satın alma davranışını bu yönde tetiklemektedir. Fakat bu yüceltme ürünün kendisinde olmayan bir özelliği ona yüklemek değildir. Aksine kendisinde var olan özellikleri ön plana çıkarmaktır.

Eğer doğru bir reklam kampanyası yürütülürse reklam kişilere bilgilendirme sağlar. Bunun sonucunda da birey gördüğü ürünü almak, hizmetten faydalanmak ister. Doğru strateji, yaratıcı ve kaliteli yapım, mesajın doğru iletimi reklamın önemli noktalarıdır. Bunlar sayesinde satın alma gerçekleşir.

Posted on
× WhatsApp