Ulusal Kanal ve Tematik Kanal Nedir? Farkları ve Avantajları Nelerdir?

Home » blog » Ulusal Kanal ve Tematik Kanal Nedir? Farkları ve Avantajları Nelerdir?

 

Televizyon kanalları “Ulusal Kanal” ve “Tematik Kanal” olmak üzere ikiye ayrılır. Reklam verme sürecinde kanal seçimi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken konulardan biri de kanal türüdür. Ulusal kanal ve tematik kanal farklı izleyicilere sahip olduğu için hedef kitlenize uygun olan kanal türünden bir program seçmeli ve o programın olduğu saat aralığında reklam vermelisiniz.

Ulusal Kanal Nedir?

Ülke bazında karasal yayın yapan kanallara ulusal kanal denir. Geniş bir izleyici yelpazesi olan ulusal kanallar reklam vermek isteyen markaların ürün ve hizmetlerini daha geniş bir kitleye ulaştırma imkanı sunar.

Gelişen teknoloji, medya sektörünün büyümesine ve kanal sayısının artmasına neden olmuştur. Küreselleşme sonucu ulusal kanallar da zaman içerisinde uluslararası platformda kendilerini göstermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak ulusal kanallar başka kanalları da bünyesine dahil etmiş ve uluslararası kanalların sayısında artış olmuştur.

Reklam verenin marka bilinirliğini arttırmak gibi bir amacı varsa ya da ürününün hedef kitlesi genişse ulusal kanallara reklam vermesi mantıklıdır. Geniş bir izleyici profili olan ulusal kanallar bu açıdan markayı daha geniş kitleler ile buluşturur.

            Tematik Kanal Nedir?

Reklam sektörünün gelişimi ile beraber kanallar daha spesifik konularda yayın yapmaya başlamıştır. Belgesel, müzik, çocuk, haber gibi tek bir konu üzerine yayın yapan kanallara tematik kanallar denir.

Aşağı yukarı aynı beğenilere sahip kişiler tarafından izlenen tematik kanallar daha net bir hedef kitle verir. Hedef kitlesini tam olarak yakalayan reklam veren açısından kendisine uygun bir tematik kanala reklam vermek bu nedenle mantıklıdır. Sadık müşteri amaçlayan markalar için tematik kanallar reklam açısından daha avantajlı olabilir.

            Hangisi Daha Avantajlı? Ulusal Kanal mı? Tematik Kanal Mı?

Kanal sayısında yaşanan artış izleyici ve reklamcı davranışları üzerin etkilidir. Çeşitlenen izleyici tercihleri tematik kanalları da şekillendirmiştir. Tematik kanalların varlığıyla reklam veren, reklam bütçesini daha etkili kullanabilir.

Ulusal kanallardaki reklam kuşaklarının süre olarak uzunluğu izleyicileri tematik kanallara yönelten durumlardan birisidir. Daha düşük maliyetli kanallar olan tematik kanalların çoğalmasının sebeplerinden birisi de budur.

Reklam gelirleri ile yayınlarına devam eden tematik kanalların özellikle belli bir konuda çalışan firmalar tarafından reklam alanı olarak kullanıldığı görülür. Örneğin dağ sporları ile ilgili bir firmanın ulusal kanal yerine belgesel, dağcılık gibi programlar yayınlayan tematik bir kanala reklam vermesi hem daha düşük maliyetli hem de hedef kitlesine yönelik bir çalışma olur. Genellikle sponsorluk reklamlarının görüldüğü tematik kanallarda izleyici sayısı değil, niteliği önemlidir.

Ulusal kanallar ise reklam verene daha çok potansiyel müşteri vaat eder. Çünkü toplumun geneli ulusal kanal programlarını tercih etmektedir. Ölçümlenebilir olmaları da başka bir artılarıdır. Fakat son yıllarda tematik kanallar da tam zamanlı ölçümlenmeye dahil olmuşlardır. Yine de geniş kitle hedefleyen markaların ulusal kanallara reklam vermesi daha avantajlıdır.

 

Posted on
× WhatsApp