Ürün Yerleştirme’nin Avantajları

Home » Reklam » Ürün Yerleştirme’nin Avantajları

ÜRÜN YERLEŞTİRME

Ürün yerleştirme özellikle son zamanlarda sıkça tercih edilen bir reklam türü olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde televizyon izleme süresinin yüksek olduğu göz önüne alındığında televizyona reklam vermenin önemi gittikçe artmaktadır. Ürün yerleştirme , reklamlardan kaçan izleyiciye ulaşabilir olmasından dolayı önem taşır. Bu makalede Amerika’da uzun süredir kullanılan ürün yerleştirme hakkında bilgi vereceğiz.

Program akışının içinde ürün ya da markanın direkt ya da dolaylı bir şekilde yer almasına ürün yerleştirme denir. Ürün yerleştirme aynı zamanda dijital entegrasyon olarak da bilinmektedir. Fakat dijital entegrasyon ürün yerleştirmenin çeşitlerinden birisidir. Ülkemizde resmi olarak 11 Nisan 2011 tarihinden beri kullanılan ürün yerleştirme sponsorluk ile de karıştırılmamalıdır.

            Ürün Yerleştirmenin Reklam Veren Açısından Avantajları

Ürün yerleştirme kullanılan programın popülerliği sayesinde marka tüketici gözünde iyi bir konuma gelir. Prestiji ve marka imajını yükselten ürün yerleştirme doğru mesaj ve program seçimi ile reklam veren için daha avantajlı olabilir. Reklam verilmeden önce doğru TV kanalı seçimi, marka ya da ürüne en uygun ürün yerleştirmenin kullanılması gibi konular göz önüne alınmalıdır. Yapılan ürün yerleştirme programın bir parçasıymış gibi durmalı ve izleyicinin sürekli gözüne çarpmamalıdır. Bu sayede izleyici markayı tanıyıp program ile özdeşleştirmiş olacaktır.

İzleyicinin reklamları izlememe olasılığına karşı markalar ürün yerleştirme türündeki reklamlara ilgi göstermeye başlamıştır. Ürün yerleştirme ile reklamları izlemeyen izleyiciyi de hedef kitlesine dâhil eden marka bu sayede bilinirliğini arttırmaktadır. Alanında bilinen bir marka ise bu bilinirliğini pekiştirmek için ürün yerleştirme metodunu izleyebilir.

Bir başka avantajı ise programın başka ülkelerde ve platformlarda yayınlanma olasılığıdır. Bu sayede marka farklı ülkelerin farklı kanallarında da tekrar görünerek markasının bilinirliğini arttırır. Aynı şekilde programdan alınan kesitler sayesinde sosyal medyada da varlığını devam ettirir. Bunu yaparken de ekstra bir ücret ödemez.

Sadece programların ürün yerleştirmeye değil, ürün yerleştirmenin de programlara yararı vardır. Ürün yerleştirme bulunan programlar izleyicinin gözünde daha inandırıcı ve gerçekçi bir hal alır. Çünkü günlük hayatta kullanılan markaları programda gören izleyici, oyuncular ile daha rahat bir iletişim kurabilir.

Ürün Yerleştirme Kuralları

  1. Ürün yerleştirme her programda yapılamaz. Sinema ve televizyon filmleri, diziler, spor ve genel eğlence programları ile sınırlandırılan ürün yerleştirme haber bültenleri, çocuk programları ve dini törenlerde kesinlikle yapılamaz.
  2. Ürün yerleştirme yapılacak programın başında, sonunda ve her reklam kuşağı sonrasında “Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır” ifadesi yer almak zorundadır. Bu yazının boyut ve fontu ilgili yönetmelikte belirlenmiştir.
  3. Bir program içerisinde 1 saatte en fazla 4 ürün yerleştirme yapılabilir. Ürün yerleştirme yapılan ürünün bant reklamı yapılamaz.
  4. Ürün yerleştirme program bütünlüğünü bozmamalıdır. Ürünün abartılması ve ürün hakkında detaylı açıklama yapılması yasaktır. Abartının olduğu durumlarda bunu şaka yollu yaparak izleyiciye abartıldığı belli edilmelidir.

TV programları, filmler, diziler, video ve bilgisayar oyunlarında karşımıza çıkan ürün yerleştirme izleyiciler tarafından özümsendiği için daha akılda kalıcı ve uzun solukludur. Temelde marka farkındalığı yaratma amacı taşıyan ürün yerleştirme ülkemizde daha yeni bir reklam çeşididir. Doğru hedef kitle analizi ve program seçimi ile markaları daha üste taşır. Reklam maliyetlerinin artmasıyla birlikte daha çok tercih edilen bir reklam tipi olan ürün yerleştirmenin özellikleri şu şekildedir:

  • Geleneksel reklam formatının dışına çıkıldığı için daha yaratıcı olma şansı vardır. Özellikle senaryo entegrasyonu ve olay örgüsüne entegrasyonunda senaristin yaratıcılığı önemlidir.
  • İzleyici ürün ile arasında program üzerinden bağ kurabilir.
  • Diğer reklamlara oranla hatırlanabilme olasılığı daha fazladır.
  • Reklamlardan kaçmak isteyen izleyiciye sıkmadan marka ya da ürünü tanıtır.
  • Uzun soluklu kampanyalarda satın alıma etkisi görülür.

Ürün yerleştirme senaryo entegrasyonu, dijital entegrasyon ve olay örgüsüne entegrasyon olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. Bunlar hakkında daha detaylı bilgi için iletişim bölümünden ajansımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Posted on
× WhatsApp