İzleyiciler Güvendikleri Kanallarda ki Reklamlarla Duygusal Bağ Kuruyorlar

Home » blog » İzleyiciler Güvendikleri Kanallarda ki Reklamlarla Duygusal Bağ Kuruyorlar

Reklamın izleyici ile bağ oluşturabilmesi için kaliteli programların önemi çok büyüktür. Çeşitli kanallarda, bir çok farklı içeriği takip eden izleyicinin içinde bulunduğu ruh hali, reklamı algılayışı üzerinde de etkilidir. İçerikle daha çok bağ kurmuş olanlar TV’ye daha fazla dikkatlerini verir ve kanal değiştirme olasılıkları daha düşüktür. Kanaldan içeriğe, içerikten reklama doğru işleyen; hem kanal hem içerik sağlayan TV markalarının avantajını daha çok gördüğü gözlemlenmiştir.Seçecek o kadar kanal arasından tüketiciler kendilerine uygun olan TV kanallarını ve içeriği seçerler; tematik kanallar aracılığıyla bazı markalar çok daha isabetli ve doğrudan hedefler belirleyebilirler.

CEEMEA (Orta Doğu ve Afrika) örneklerindeki her 3 izleyiciden 1’i güvendikleri kanallarda yayınlanan reklamların etkisinin daha yüksek olduğuna katılıyor. BAE,Güney Afrika, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’daki izleyiciler bu görüşe karşı çıkmaktansa katıldıkları görülüyor.

GRAFİK BİLMEM NE 2GRAFİK BİLMEM NE 3

Posted on