TRT 1 Reklam

Home » Reklam » TRT 1 Reklam

TRT 1 reklam fiyatları, TRT Reklam ücretleri, TRT reklam paketleri. Kampanyalı fiyatlarla reklam vermek için iletişime geçiniz.

Medya planlama reklam kampanyasını en etkili şekilde en az maliyetle yayınlamak için izlenmesi gereken yolların saptandığı bir strateji olarak açıklanabilir. Bu stratejiyi de belirli bir çizgide ilerletmek hem firmayı hem de medya planlama ajansını rahat ettirecektir. Çizilecek bir yol haritası ile önünü daha net gören firmalar az bütçe ile çok kişiye ulaşabilir.

Medya planlama yol haritasına bakıldığında dört ana maddenin varlığı görülür. Bunlardan ilki analizler. Bu analizlerin içerisinde sektör analizi, rakip analizi ve hedef kitle analizi bulunur. Bu analizler markanın pazar payını görmede ve tv reklam kampanyasında ona göre hareket ederek markayı daha iyi konumlandırmada yardımcı olur. Sektör analizi ile markalar pazarlarını tanır. Ona göre bir strateji oluşturarak geleceğe dönük plan ve yatırımlar yapabilir.

Rakip analizi ile aynı pazarda yer aldığı markaların güçlü ve zayıf yönlerini kendileri ile karşılaştırır. Bu sayede onların yapamadıklarını ya da yapmaya çekindiklerini faaliyete geçirir ve onlardan bir adım öne geçebilir. Hedef kitle analizi ise üç farklı ana değişken göz önüne alınarak yapılmaktadır. Bunlar; psikografik veriler, demografik veriler ve volumetrik verilerdir.

trt 1 reklam
trt 1 reklam

Psikografik verilerde hedef kitlenin yaşam tarzı, istek ve ihtiyaçları, ilgi alanları gibi konular ele alınarak bir ayrıma gidilir. Demografik verilerde de bireyler yaşları, cinsiyetleri, şehirleri ve sosyo-ekonomik statüleri göz önünde bulundurularak gruplanır. Volumetrik veriler ise genel olarak alım güçleri ile ilgilidir. Bir ürün ya da hizmeti satın alma sıklıkları bu konuda belirleyici etkendir. TV Reklam veren bu sayede hedef kitlesinin ürününü hangi sıklıkla alacağını belirlemiş olur.

Analizlerden sonra iletişim hedefleri belirlenerek strateji oluşturulmalıdır. Alınacak medya briefi ile medya planlama ajansı markanın ne yapmak istediğini öğrenir. Brief içeriğinde iş ve pazarlama hedefleri, işin kaynağı, kategori bilgileri, kampanya parametreleri gibi bilgiler bulunur. İş hedeflerinin belirlenmesi de SWOT, diğer adıyla GZFT analizleri ile mümkündür.

Markanın güçlü ve zayıf yönleri iyi bilinmeli, tehditler önceden engellenerek fırsatlar iyi değerlendirilmelidir. Satış ve pazar payı ile ilgili konulardaki hedeflerin belirlenmesi markanın kendini nerede konumlandırdığını görmemizi sağlar. Özellikle pazardaki payını genişletmek isteyen firmaların kaynak araştırması yaparak pazarlama hedeflerini iyi belirlemesi gerekmektedir.

Tüketicinin edindiği deneyimler vasıtasıyla pazar payını büyütmek isteyen firmalar tüketicisini, marketini ve rakiplerini iyi tanımalıdır. Pazar payı arttırmayı hedefleyen firmaların yapabileceği bir kaç yol ise şunlardır:

Brand Equity (Marka Değeri): Marka değerini arttırmak için marka imajının iyi oluşturulması gerekir. Hem potansiyel hem de var olan müşteriye doğru mesajlar vererek güvenlerini kazanan markalar tüketici gözünde güvenilir hale gelir. Güven de zaman içerisinde insan zihninde kaliteyi beraberinde getirir.

Brand Experience (Marka Deneyimi): Daha fazla satış noktası açılarak tüketicinin markaya daha kolay erişerek deneyimlemesi sağlanabilir.

Perceived Price (Algılanan Fiyat): Promosyon ve kampanyalar ile yeni kullanıcılar marka, ürün ya da hizmete çekilebilir. Ürünün fiyatının yüksek olması yanında promosyon olduğunda eskisi kadar önem arz etmeyecektir.

Business Structure (İşletme yapısı): Bulunabilirlik ve rakiplerden farklı olmak tüketicinin zihninde daha çok yer edinmenizi sağlayacaktır.

WOMM (Word Of Mouth Marketing): Aldığı ürün ya da hizmetten memnun kalan tüketici kulaktan kulağa diye tabir edebileceğimiz bir şekilde markanızı tanıdığı kişilere önerebilir. WOM marketing tüketici memnuniyetini simgeler. Yapılan araştırmalar sonucunda tüketicilerin satın alma davranışı gerçekleştirmeden önce ürün ya da hizmeti kullanan kişilerin deneyimlerinden faydalanmak istedikleri görülmüştür. Bu nedenle aslında günümüzdeki en etkili pazarlama yöntemi olarak düşünülebilir.

Bu analizler sonunda tüketicinin neden o markayı seçmesi gerektiğini daha açık bir şekilde görebilen firma ve ajans adımlarını daha doğru atacaktır. Oluşturulacak stratejik yaklaşım ve izlenecek yol markanın konumlandırıldığı yer ve marka kimliği ile ters düşmeyecek şekilde ona uygun bir dil kullanılarak belirlenmelidir.

Tüm bu stratejilerden sonra sıra uygulama safhasıdır. Bu evrede ajans optimizasyon, planlama, satın alma ve pazarlık stratejisi belirleme gibi konular çözüme kavuşturulur ve TRT reklam süreci başlatılır. Son olarak da ajans post analiz adı verilen bir son değerlendirme yaparak kampanyanın başarıya ulaşıp ulaşmadığını analiz eder. Bu analiz uzun TRT 1 reklam kampanyalarında belirli aralıklarla rutin olarak yapılmalıdır. Bu sayede kampanyada var olan eksik ve yanlışlar düzeltilebilir.

Günü her anı farklı iletilere maruz kalan insanların gelen mesajlara karşı oluşturduğu süzgecinden geçerek onların zihinlerine yerleşmek için medya planlama yapmak önemidir. Mesaj kirliliği içerisinde markanızın konumunu iyi bir yere koymak ve tüketiciyle bağ kurmak için öncelikle ürün farkındalığı yaratmalı, yani görünür olmalısınız. Daha sonra tüketicinin ürününüze karşı kendisini yakın hissetmesini ve satın almalarını sağlamalısınız. Tek defaya mahsus değil, sürekli bir satın alım için tüketicinin ürününüze ve markanıza güvenmesi gerekir. Bu nedenle tüketiciyi olabildiğince bilgilendirerek ne yaptığınızı anlamalarını sağlamalısınız.

Eğer başka bir marka ya da ürüne karşı oluşturulmuş bir alışkanlık varsa onu değiştirmeli ve yeniden yaratmalısınız. Fakat bunu yaparken etik kurallara dikkat etmeniz markanız açısından da önemlidir. Son olarak başka bir markadan size geçiş yapan tüketicinin sürekli olarak sizi tercih etmesini sağlamak yani tüketici ve ürün arasında bağ yaratmanız gerekir.

Kanal D Reklam | Show TV Reklam | Star TV Reklam | ATV Reklam | TV8 Reklam

Posted on