TV Reklamcılığının Yeni Nesil Değişimi

Home » blog » TV Reklamcılığının Yeni Nesil Değişimi

Discovery Networks; televizyon reklamcılığın şeklinin nasıl değiştiğini, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesindeki izleyicileri gelecekte ne tür gelişmelerin beklediğini araştırmak üzere, bizlere rapor sunuyor. 2010’la başlayan on yılda tüketici davranışlarında görülen değişimlerin etkilerini inceleyen ve gelecekte ne gibi değişimler olacağını öngören bu rapor, CEEMEA bölgesinde TV reklamcılığının geçirdiği evrimle ilgili çok çarpıcı ipuçlarını açığa çıkarıyor.

TV Reklamları Olumlu Geri Dönüş Alıyor

Tüketicilerin,reklamlardan artık etkilenmediğine dair ortaya çıkan klişelerin doğru olmadığını savunmaktayız. Tüketiciler anketlerde bu klişeye katılsalarda, bu davranış ilk izlenimde göründüğü gibi kabul edilmemelidir. Aksine, CEEMEA bölgesinde ki izleyicilerin %70’i, izledikleri TV programlarının reklam veya sponsorluk yoluyla maddiyat kazanmasından memnundurlar. Eğer bunlar olmazsa reklamlarda ki kalitenin düşeceğine inanmaktadırlar. Bu reklamlar sayesinde izleyicilerin yarısı TV izlerken ürün ve hizmet hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. 10 izleyicinin 3’ü sponsorluklar sayesinde herhangi bir markayı satın alma durumlarının olumlu olabileceğini söylüyorlar.

İdeal Reklam Arası Uzunluğu Bulunamadı

Reklamların etkili olmasını sağlayan unsur, reklamların uzunluğu ile sıklığı arasında ki dengenin doğru bir yöntemle kurulmasıdır. Programların sıklıkla kesintiye uğradığı ülkelerde izleyiciler, genellikle bu doğru yöntemi başarmış reklamları tercih ediyorlar. Ancak reklam araları zaten uzun; bu durumda tüketicinin istekleri ile, markalar için doğru olan konu arasında bir denge kurmamız gerekiyor.  Tüketicilerin %70’inin gün içinde en fazla 5 reklamı hatırladığını göz önüne aldığımızda, markaların reklam tünelinin bir parçası olmak istememeleri önem kazanıyor.

Kanallar İnsanlar Tarafından Yön Kazanıyor

Kanalın markası çok önemlidir. CEEMEA bölgesinde ki örneklem grubunun  %60’ı, program başarısının TV kanalı olduğuna katılmaktadır. Kanaldan içeriğe yayılan bu etki, içerikten reklama doğru ulaşıyor. 3 izleyiciden 1’i, güvendikleri kanallardaki reklamların etkisinin daha yüksek olduğuna katılıyor.

TV Reklamlarının Yanında Destek Olarak İkinci Bir Ekran Olmalıdır

CEEMEA örneklem grubunda ki 3 tüketiciden 2’si, reklam kampanyalarını birçok farklı yerlerde gördüklerinde, daha iyi hafızalarında kaldığını söylüyorlar. TV ekran yolu ile gösterilen reklamlar ile ikinci bir ekranda gösterilen reklamlar TV reklamlarını daha da etkili hale getiriyor. Bu sayede marka ile tüketici arasında ki bağ artıyor ve ikisi arasında kişisel bir diyalog oluşmasına katkı sağlayarak yeni bir kapı açmış oluyor.

Sonuç Olarak

CEEMEA örneklemine alınan izleyiciler, kontrollü ve kendilerine özgü reklamların yer almasını hayal ediyorlar. CEEMEA bölgesindeki izleyicilerin %80’inin ilgisini çeken şey, kendilerine daha uygun olan reklamları izleyebilmek için bazı reklamları geçebilmek. Bu daha fazla kontrol sahibi olma yolunda reklamlara da yansımasının bir işaretidir. Kendine özgü reklam izleme, CEEMEA pazarlarındaki izleyicilerin yarısının ilgisini çekse de bunun gerçekleşebilmesi için şahsi bilgilerin paylaşılması konusunda ufak da olsa çekinceleri var. Markaların hem veri toplarken izin isteme hem de veri alışverişinin net faydasını tüketiciye gösterme konularında hassas davranması gerekiyor.

ailee

 

Posted on